Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Janusz Krupski

Region:
cała Polska
Data emisji:
13.04.2010


Z głębokim żalem zawiadamiam,

że dnia 10 kwietnia 2010 roku zginął w służbie Polsce


Kierownik
Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób RepresjonowanychJanusz Krupskiwybitny opozycjonista, wielki patriota,
krystalicznie uczciwy i dobry Człowiek,
który całe swe życie poświęcił walce o wolność Polski.


Urodzony 9 maja 1951 roku w Lublinie,
historyk, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
w latach 70. i 80. działacz opozycji antykomunistycznej.
Od 1976 r. członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie,
w latach 1977-1988 redaktor niezależnego pisma "Spotkania",
w latach 1980-1981 koordynator Sekcji Historycznej
Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego,
następnie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Gdańsku.
W stanie wojennym poszukiwany przez SB i MO,
od 22 października 1982 roku internowany,
inwigilowany i represjonowany przez SB w latach późniejszych.
W latach 1990-1992 dyrektor wydawnictwa Editions Spotkania,
członek kolegium redakcyjnego tygodnika "Spotkania",
w latach 1992-1993 ekspert nadzwyczajnej sejmowej komisji
do zbadania skutków stanu wojennego,
w latach 1993-1995 ekspert Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Od 1993 roku Prezes Wydawnictwa Krupski i S-ka,
od 2000 do 2006 roku Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Niech dobry Bóg wynagrodzi Go za to, co czynił dla Ojczyzny i bliźnich.Żonie, Dzieciom i całej Rodzinieskładam najgłębsze kondolencjeJan Stanisław Ciechanowski
Zastępca Kierownika
Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
wraz z pracownikami


Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi