Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Szmajdziński

Region:
Warszawa
Data emisji:
11.04.2010


Małgorzacie,
Agnieszce i Andrzejowi
Szmajdzińskim

wyrazy serdecznego żalu i współczucia

z powodu tragicznego odejścia


Męża i Ojca


składają


Dyrekcja, Rada Pedagogiczna,
uczniowie z rodzicami oraz absolwenci
Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego


Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi