Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Regina Pawłowska

Region:
Radom
Data emisji:
31.12.2014

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Reginy Pawłowskiej

posłanki Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w Sejmie RP II i III kadencji

Odeszła nasza Przyjaciółka i Koleżanka.
Zachowamy Ją w pamięci jako Człowieka wielkiej szlachetności,
skromności i wrażliwości; jako zaangażowaną działaczkę związkową, która
swoją aktywność na niwie publicznej zawsze postrzegała
w kategoriach służenia ludziom i obrony interesów pracowniczych.
Całym swoim życiem
potwierdzała wierność lewicowym ideałom i wartościom.

Cześć Jej pamięci.

Rodzinie i Bliskim Zmarłej

składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

W imieniu byłych i obecnych parlamentarzystów
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Przewodniczący Leszek Miller

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi