Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Okularczyk

Region:
Częstochowa
Data emisji:
23.10.2014

W dniu 21 października 2014 roku zmarł w wieku 83 latAndrzej Okularczyk

Współtwórca tajnej organizacji Walka o Niepodległość;
aresztowany i więziony w latach stalinowskich;
długoletni pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej;
współorganizator i sekretarz oddziału częstochowskiego TNOiK;
współorganizator i członek Komitetu Założycielskiego
NSZZ "Solidarność" w Częstochowie.
W stanie wojennym internowany.
Współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.
Był Przewodniczącym Stowarzyszenia Więzionych,
Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym
WIR w Częstochowie oraz członkiem
Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.
Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Więźnia Politycznego i Krzyżem Semper Fidelis.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 24 października 2014 roku
o godz. 13.00 w kaplicy Cmentarza Komunalnego
przy ul. Radomskiej 117 w Częstochowie,
po czym nastąpi wyprowadzenie do grobu rodzinnego.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku

rodzina

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi