Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marek Czarnota

Region:
Rzeszów
Data emisji:
04.09.2014


Społeczność akademicka Uniwersytetu Rzeszowskiego

z głębokim żalem żegnaMarka Czarnotę

- znakomitego regionalistę, dziennikarza i bibliofila,
- Mistrza Mowy Polskiej,
- nieodżałowanego Przyjaciela i współpracownika naszej Uczelni.


Rodzinę Zmarłego

prosimy o przyjęcie serdecznych wyrazów współczucia
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dziekan Wydziału Filologicznego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi