Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Barbara Cziomer

Region:
Kielce
Data emisji:
24.03.2010

Podziękowanie


Szanownym Państwu,
Dr Stanisławowi Góździowi,
kierownikowi Działu Chemioterapii Świętokrzyskiego
Centrum Onkologii w Kielcach
jego zastępcy
dr Jolancie Smok-Kalwat,
Lekarzom, Pielęgniarkom i całemu Personelowi Medycznemu,

serdeczne podziękowania za wieloletnią troskliwą opiekę
nad moją

Żoną

Barbarą Cziomer

składają


prof. dr hab. Edward Cziomer wraz z Rodziną

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi