Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Krystyna Pisarkowa

Region:
cała Polska
Data emisji:
02.03.2010

Z najwyższym żalem przyjęliśmy wiadomość,
że dnia 27 lutego 2010 roku zmarła

prof. dr hab.
Krystyna Pisarkowa

absolwentka polonistyki UJ,
przez całe życie zawodowe związana z Polską Akademią Nauk,
kierownik Pracowni Składni Historycznej
w Instytucie Badań Literackich,
a od 1973 roku w Instytucie Języka Polskiego PAN,
członek Polskiej Akademii Umiejętności,
Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk,
Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN,
członek redakcji wielu czasopism naukowych
o zasięgu międzynarodowym,
licznych polskich i zagranicznych stowarzyszeń językoznawczych,
wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Autorka fundamentalnych prac z zakresu składni historycznej,
pragmatyki i stylistyki języka polskiego oraz językoznawstwa ogólnego.
Z Jej odejściem straciliśmy jednego z najwybitniejszych polskich językoznawców,
wychowawcę wielu pokoleń studentów i badaczy, Człowieka wielkiej kultury i życzliwości.


Rodzinie Zmarłej

składamy wyrazy najgłębszego współczucia
Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi