Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Krzemiński

Region:
Łódź
Data emisji:
19.06.2009

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 15 czerwca 2009 roku zmarł

prof. dr hab.

Tadeusz Krzemiński

emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego,
Prorektor UŁ w latach 1975-1981,
Kierownik Katedry Geografii Fizycznej Regionalnej
i Katedry Geografii Fizycznej Kompleksowej w latach 1975-1996.

Wybitny Uczony, specjalista w zakresie geografii fizycznej
i geomorfologii, Członek wielu Towarzystw Naukowych,
współzałożyciel Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
Sekretarz i Przewodniczący Wydziału III ŁTN,
redaktor wielu czasopism i wydawnictw regionalnych,
Nauczyciel i Wychowawca wielu pokoleń geografów.

Nauka polska straciła Osobę o najwyższym autorytecie,
wielkich zasługach i nieocenionych zaletach charakteru


uczniowie i współpracownicy
z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi