Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Halina Skrobacka

Region:
Warszawa
Data emisji:
20.02.2010

W dniu 10 lutego 2010 roku zmarła nagle w wieku 64 lat


mgr inż.
Halina Skrobacka

wieloletni Redaktor Państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego, Redaktor Naczelny Wydawnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a od 2000 roku Redaktor Naczelny Wydawnictwa "Wieś Jutra".

Była wspaniałym organizatorem utrzymującym szerokie kontakty
z wyższymi uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi,
stowarzyszeniami, instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz
firmami prywatnymi. Redagowała i wydawała miesięcznik "Wieś Jutra",
podręczniki, prace doktorskie i habilitacyjne, monografie,
roczniki naukowe z zakresu rolnictwa i innych dziedzin nauki i techniki,
a także opracowania wspomnieniowe.
W ostatnich latach była współorganizatorem konferencji o zasięgu
krajowym i międzynarodowym, promujących nowoczesne rolnictwo.

Ze smutkiem żegnamy Panią Halinę, osobę bez reszty oddaną pracy,
pełną energii i zapału, posiadającą olbrzymią umiejętność
koordynowania prac zespołowych, tryskającą nowymi projektami
i otwartą na projekty innych.
Takiej Pani Haliny będzie nam brakować, ale zapamiętamy Ją przede wszystkim
jako osobę ciepłą, uśmiechniętą i zawsze życzliwą ludziom.

Łączymy się w tych trudnych chwilach
z
Najbliższą Rodziną

Zespół Redakcyjny i Rada Programowa Wydawnictwa "Wieś Jutra"
oraz wieloletni współpracownicy


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi