Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Kulczycki

Region:
cała Polska
Data emisji:
17.02.2010

Odszedł od nas,
pracując do końca swoich dni


prof. dr hab. inż. Jerzy Kulczycki

członek Prezydium Sekcji Systemów Elektroenergetycznych
Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk.

Wybitny naukowiec elektroenergetyk,
autor bardzo wielu prac o najwyższej wartości naukowej i praktycznej,
twórca szkoły naukowej "Sieci Rozdzielczych" w Akademii Górniczo-Hutniczej,
współpracownik Konsorcjum Politechnik: Gdańskiej, Śląskiej, Warszawskiej
i Wrocławskiej, realizującego projekt badawczy
"Bezpieczeństwo Elektroenergetyczne Kraju",
Wspaniały, szlachetny Kolega.

W imieniu członków Sekcji Systemów Elektroenergetycznych
Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. inż. Zbigniew Szczerba
Przewodniczący Sekcji

W imieniu Konsorcjum
Politechnik: Gdańskiej, Śląskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk
Kierownik Projektu Badawczego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi