Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Adam Kulicz

Region:
Katowice, cała Polska
Data emisji:
20.09.2013
Dr n. med.
Adam Kulicz

(1933-2012)Z Adamem spotkałem się po raz pierwszy w październiku 1951 roku,
gdy obaj zostaliśmy studentami Wydziału Lekarskiego Śląskiej
Akademii Medycznej im. LudwikaWaryńskiego w Rokitnicy
Bytomskiej, jak wtedy nazywała się nasza Alma Mater.
Od razu zaimponował mi nie tylko swoją wszechstronną wiedzą
i inteligencją, ale także pogodą ducha, ciekawością świata
i poczuciem humoru. Podobne wrażenie wywarł na pozostałych
członkach grupy studenckiej nr 37, do której należeliśmy.
Lata wspólnych zajęć, zebrań powtórkowych przed sesjami
egzaminacyjnymi, w czasie których Adam był dla nas podręczną
encyklopedią wiedzy nie tylko medycznej, udział w studenckich
kołach naukowych, wakacyjne włóczęgi po górach i koleżeńskie
imprezy ugruntowały naszą przyjaźń, więc i po dyplomie
spotykaliśmy się regularnie, w miarę upływu czasu w coraz mniej
licznym gronie, gdy więc w roku 1981 Adam zawarł związek
małżeński z Jadwigą Domską, spotkania odbywały się tylko
w rytmie uroczystości rodzinnych.
Dr n. med. Adam Kulicz urodził się 19 maja 1933 r.
Dzieciństwo spędził w Lucku, a po tzw. repatriacji osiedlił się
w Bytomiu, gdzie ukończył naukę szkolną w IV Liceum
Ogólnokształcącym i rozpoczął studia medyczne. Po uzyskaniu
dyplomu w roku 1957 Adam zdecydował się na wybór specjalizacji
radiologicznej. Podjął pracę w Szpitalu Zespolonym Nr 2 w Bytomiu,
w którym po uzyskaniu kolejnych stopni specjalizacji z czasem
objął stanowisko Kierownika Zakładu Radiologii. Zakładem
kierował do przejścia na emeryturę. Zdobył ogromne uznanie
dla swej wiedzy i umiejętności organizacyjnych, dzięki którym
systematycznie poszerzał zakres diagnostyki. Z tych względów był
głęboko szanowany zarówno przez przełożonych, jak i podwładnych.
Pod jego kierunkiem wyszkoliło się liczne grono specjalistów
diagnostyki obrazowej. Opublikował 59 prac naukowych, wygłosił
wiele referatów na zjazdach naukowych i zebraniach towarzystw
lekarskich. Pełnił różne funkcje w Zarządzie Śląskiego Koła
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.
Intensywna praca zawodowa, także poza szpitalem, nie przeszkadzała
mu w działalności m. in. w powstającym samorządzie lekarskim
i w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej,
a także w realizacji licznych zainteresowań.
Adam zwiedził całą Europę (i nie tylko), zgromadził ogromną
płytotekę, a przede wszystkim był bibliofilem i erudytą.
Jego wiedza historyczna znacznie przekraczała granice
amatorstwa. Wzbudzał podziw niezwykłą precyzją rozumowania i formułowania
wypowiedzi. Był niezwyciężonym dyskutantem i polemistą.

Był moim Przyjacielem.


Dr nauk medycznych Adam Kulicz zmarł 3 stycznia 2012 r.


Autor tekstu: lek. Romuald Kochanowski

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi