Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zofia Hilczer-Kurnatowska

Region:
Poznań
Data emisji:
16.08.2013

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o tym,
że odeszła od nas na zawsze
prof. dr hab.
Zofia Hilczer-Kurnatowska

Od zawsze pracownik naukowy Instytutu Archeologii i Etnologii
PAN (dawniej IHKM PAN), emerytka w tymże Instytucie.
Zmarła była wybitną badaczką dziejów wczesnego średniowiecza,
a zwłaszcza historii chrystianizacji Polski i formowania się
Państwa Polskiego.
Była Ona autorką wzorcowych archeologicznych badań terenowych
w Wielkopolsce i autorką licznych monografii dotyczących
grodów wielkopolskich, Polski przedplemiennej i
wczesnopiastowskiej. Uczestniczyła czynnie w kształceniu młodszych pokoleń naukowych
w zakresie archeologii i historii wczesnego średniowiecza.
Zmarła była także działaczką społecznych ruchów naukowych,
zwłaszcza w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.


Wyrazy szczerego współczucia składamy
Jej Małżonkowi

profesorowi Stanisławowi Kurnatowskiemu


Kierownik, pracownicy i emeryci
Łódzkiego Ośrodka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi