Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Krzysztof Skubiszewski

Region:
cała Polska
Data emisji:
09.02.2010


W dniu 8 lutego 2010 roku
zmarł w Warszawie w wieku 83 lat

prof. dr
Krzysztof Skubiszewski

członek korespondent Polskiej Akademii Nauk,
pierwszy Minister Spraw Zagranicznych III RP,
wybitny mąż stanu i wielki patriota.

Kierownik Zakładu Prawa Organizacji Międzynarodowych
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w latach 1967-1969,
Prodziekan Wydziału Prawa UAM w latach 1991-1993,
Minister Spraw Zagranicznych RP w latach 1989-1993,
Prezes Trybunału Roszczeń Iran-USA w Hadze od 1994 r.,
Przewodniczący Holendersko-Francuskiego Trybunału Arbitrażowego
w latach 2000-2004.

Wybitny specjalista i znawca prawa międzynarodowego,
twórca dzieł poświęconych organizacjom międzynarodowym i ich roli
w tworzeniu prawa, a także kwestii konstytucyjnego ujęcia stosunku prawa polskiego
do prawa międzynarodowego.

Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Institut de Droit International,
Institut de France, Papieskiej Akademii Nauk Społecznych,
Kuratorium Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego.

Doktor honoris causa Uniwersytetów w Gandawie, Liege, Turynie, Moguncji,
Genewie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Odznaczony Papieskim Krzyżem Wielkim Orderu Piano,
Legią Honorową w randze Grand Officier,
Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Orła Białego.

Odszedł wybitny uczony, wieloletni członek Polskiej Akademii Nauk,
aktywnie zaangażowany w jej działalność.


Prezes
Polskiej Akademii Nauk

Prezydium
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Nauk Społecznych
Polskiej Akademii Nauk


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi