Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tomasz Mardal

Region:
Warszawa
Data emisji:
24.06.2009


Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegęmgr. Tomasza MardalaAbsolwenta Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego,
wieloletniego pracownika Centralnego Archiwum Geologicznego.
W latach 1996-2001 Kierownika i Koordynatora
Centralnej Bazy Danych Geologicznych,
w latach 2006-2007 koordynatora ds. informacji geologicznej.
Tomasz Mardal był Osobą kompetentną i bardzo kreatywną,
zajmował się głównie szeroko pojętą geoinformacją.
Był autorem koncepcji i kierował wdrożeniem CBDG,
najważniejszej polskiej bazy danych geologicznych.
Prowadził bardzo aktywną działalność międzynarodową,
działał na forum organizacji Geoscience Information Consortium,
między innymi w jej Komitecie sterującym.
Reprezentował Państwowy Instytut Geologiczny
w zespołach realizujących wiele międzynarodowych projektów
w ramach Unii Europejskiej.
Odszedł od nas miły, życzliwy Kolega,
pozostanie zawsze w naszej pamięci


Dyrekcja i pracownicy
Państwowego Instytutu Geologicznego
- Państwowego Instytutu Badawczego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi