Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Juliusz Bardach

Region:
cała Polska
Data emisji:
01.02.2010

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab.
Juliusza Bardacha

profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego,
nestora polskich historyków prawa,
jednego z najwybitniejszych specjalistów
z zakresu historii ustroju prawa polskiego,
wybitnego pedagoga, autora licznych prac naukowych.

Będzie nam brakować aktywności naukowej
i dydaktycznej Pana Profesora.
Wyrażamy słowa żalu i współczucia

Najbliższym Pana Profesora

W naszej pamięci zachowamy na zawsze Profesora Bardacha
i Jego wielkie osiągnięcia naukowe.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego
oraz Rada Wydziału
wraz z całą społecznością akademicką


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi