Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Juliusz Bardach

Region:
cała Polska
Data emisji:
29.01.2010


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 26 stycznia 2010 roku
zmarł w wieku 95 lat


prof. zw. dr

Juliusz Bardach

Wybitny historyk prawa i ustroju,
emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

Przez 60 lat związany z Uniwersytetem Warszawskim.

Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego,

były wieloletni
Dyrektor i Przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu Historii Prawa WPiA UW,

były wieloletni Kierownik Zakładu Historii i Prawa Polskiego,
członek Komitetów Instytutu Nauk Historycznych PAN
i Instytutu Komitetu Nauk Prawnych PAN,

doctor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego,
Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wileńskiego,
Odznaczony wieloma wojskowymi i cywilnymi odznaczeniami
krajowymi i zagranicznymi,
w tym Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski
i Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Republiki Litewskiej.

Członek wielu towarzystw i instytucji naukowych polskich i zagranicznych, w tym:
Polskiego Towarzystwa Historycznego,
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,
Accademia Nationale dei Incei, Accademia Mediterranea delia Scienze,
Commission Internationale des Etudes Slaves Commission Internationale
d Histoire des Assemblées d Etats et du Parlementarisme,
Société d Histoire du Droit oraz Société Internationale d Histoire du Droit
Compare Jean Bodin.

Członek kolegiów redakcyjnych wielu czasopism
i wydawnictw naukowych, w tym:
"Czasopisma Prawno-Historyczne", "Państwa i Prawa",
"Kwartalnika Historycznego",
"Studiów Metodologicznych" i "Lituano-Slavica Posnaniensa.
Studia Historica".


Odszedł
wybitny Uczony i Pedagog,
Wychowawca wielu pokoleń studentów
Mistrz dla wielu swych wychowanków,
wielki Autorytet i Człowiek otwartego serca.


Małżonce i Rodzinie


Pana Profesora


składam wyrazy współczucia


w imieniu
pracowników, studentów i doktorantów
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

Dziekan, prof. dr hab. Krzysztof Rączka


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi