Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Grzegorz Paździor

Region:
Katowice
Data emisji:
07.09.2009

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Grzegorza Paździorka

Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego
w Katowicach.

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie
oraz
Krewnym

składają

Zarząd i pracownicy
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi