Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tomasz Niewodniczański

Region:
cała Polska
Data emisji:
09.01.2010

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr., dr. h.c.
Tomasza
Niewodniczańskiego

Wielkiego kolekcjonera,
kuratora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
reprezentującego Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum,
darczyńcę, który ofiarował Ossolineum
znakomity zbiór map śląskich.


Rodzinie

składamy wyrazy współczucia

W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum

prof. dr hab. Andrzej Wiszniewski, prezes

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi