Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Włodzimierz Ławniczak

Region:
Poznań
Data emisji:
25.10.2012

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. dr. hab.
Włodzimierza Ławniczaka

Profesora Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1969-1997,
Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych w latach 1975-1981,
wieloletniego Kierownika Zakładu Logiki i Metodologii Nauk
Instytutu Filozofii UAM.
Cenionego uczonego i nauczyciela,
całym sercem oddanego akademickim obowiązkom
autora wielu prac z zakresu estetyki i historii sztuki,
mistrza i wychowawcy kilku pokoleń filozofów.

Odszedł Człowiek ogromnej wiedzy i wielkich zasług dla naszej uczelni.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie Zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia


składają

Rektor, Senat,
Dziekan i Rada Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona
26 października 2012 roku o godzinie 12.00
w kościele pw. Ofiarowania Pańskiego przy ul. Bluszczowej.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się po mszy świętej
na cmentarzu przy ul. Bluszczowej.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi