Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Haber

Region:
Kraków
Data emisji:
07.01.2010

Z żalem przyjąłem wiadomość
o śmierci

prof.
Jerzego Habera

wybitnego uczonego,
twórcy i wieloletniego dyrektora
Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Rodzinie i Bliskim

składam wyrazy głębokiego współczucia
Stanisław Kracik
Wojewoda Małopolski

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi