Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
Szczecin
Data emisji:
07.01.2010

Pani

Ma gorzacie Jankowskiej

S dzi S du Okr gowego w Szczecinie


szczere wyrazy wspó czucia z powodu mierci


Ojca


sk adaj

kole anki i koledzy z S du Okr gowego w Szczecinie
oraz
pracownicy z Wydzia u IV Karnego Odwo awczego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi