Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zygmunt Marcel Zimny

Region:
Częstochowa
Data emisji:
25.06.2012


Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy


Prof. zw. dr hab.
Zygmunta, Marcelego
Zimnego

znakomitego psychologa, metodologa, filozofa i pedagoga.
Wyrazy głębokiego współczucia składamy

Rodzinie


Dziekan, Rada Wydziału i Pracownicy
Wydziału Nauk Społecznych
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi