Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Kazimierz Moszoro

Region:
Częstochowa
Data emisji:
03.09.2009

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


ŚP.

Prof. dr. inż.
Kazimierza Moszoro


Rektora Politechniki Częstochowskiej,
Dziekana Wydziału Metalurgicznego, Kierownika Katedry Pieców
Przemysłowych i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej.W Zmarłym utraciliśmy wybitnego naukowca, autora wielu publikacji
naukowych, patentów i wdrożeń. Odszedł wybitny dydaktyk
i wychowawca młodzieży oraz promotor kadry akademickiej,
działacz organizacji naukowych,
w tym członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN,
przewodniczący Sekcji Spalania tego Komitetu,
członek Komisji Energetyki i Komisji Hutnictwa PAN w Katowicach, członek Rady Naukowej Instytutu Żelaza w Gliwicach,
wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Hutniczego, wiceprzewodniczący Rady
Wojewódzkiej NOT. Wyróżniony wieloma odznaczeniami,
w tym Krzyżem Komandorskim, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.Odszedł Człowiek Wielkiego Serca i Rozumu.Rodzinie ZmarłegoWyrazy głębokiego współczucia

składają

Rektor i Senat Politechniki CzęstochowskiejSzukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi