Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Kazimierz Moszoro

Region:
Częstochowa
Data emisji:
03.09.2009

Z głębokim żalem i smutkiem powiadamiamy,
że w dniu 1 września 2009 roku , w wieku 88 lat, zmarł

ŚP.
Prof. dr inż.
Kazimierz Moszoro


Kierownik Katedry Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska
na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
Politechniki Częstochowskiej.

.

Odszedł znany i ceniony w gremiach naukowych i w przemyśle specjalista
z dziedziny energetyki hutniczej i budowy pieców, wyróżniający się
dydaktyk i wychowawca akademicki. Autor wielu publikacji naukowych,
promotor 5 przewodów doktorskich oraz około 100 magistrów
i inżynierów.

Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji akademickich:
w latach 1969 - 1970 Dziekan Wydziału Metalurgicznego,
w latach 1970 - 1974 Rektor Politechniki Częstochowskiej.
Zasiadał w kierownictwach liczących się komitetów
i stowarzyszeń naukowych.

Zmarł Człowiek dobry, skromny, o ujmującej osobowości.

Cześć Jego pamięci!

Zespół pracowników Katedry Pieców Przemysłowych
i Ochrony Środowiska

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi