Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Krystyna Zamiara

Region:
Poznań
Data emisji:
17.01.2012

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 13 stycznia 2012 roku zmarła

prof. dr hab.
Krystyna Zamiara

Emerytowany profesor zwyczajny
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wicedyrektor Instytutu Kulturoznawstwa (1979-1993)
oraz Kierownik Zakładu Historii i Metodologii Nauk o Kulturze
Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Członek wielu towarzystw naukowych.

Zasłużona uczona w badaniach nad metodologią nauk i nad kulturą.

Autorka wielu znaczących publikacji naukowych,
Mistrz i nauczyciel młodych adeptów kilku dyscyplin nauki,
znakomity wykładowca akademicki.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz Medalem za Długoletnią Służbę.

Odeszła Osoba o ogromnej wiedzy oraz autorytecie naukowym
i moralnym, szanowany i ceniony nauczyciel akademicki,
wspaniała Koleżanka i Przyjaciel.


Cześć Jej pamięci!


Rodzinie Pani Profesor
składamy wyrazy serdecznego współczucia


Rektor i Senat
Dziekan i Rada Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Msza pogrzebowa odbędzie się 18 stycznia 2012 roku o godzinie 11.00
w parafii Księży Zmartwychwstańców pw. Imienia Maryi
w Smochowicach, ulica Santocka 15.
Pogrzeb tego samego dnia o godzinie 12.00 na cmentarzu w Smochowicach, ulica Braniewska/Lubowska.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi