Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zygmunt Bocheński

Region:
Kraków
Data emisji:
02.12.2009


Z wielkim smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 28 listopada 2009 roku odszedł od nas
profesor dr hab.
Zygmunt Bocheński


Uczony, Mistrz, Kolega i Przyjaciel.

Od 1959 roku pracownik naukowy
Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie,
w latach 1972-82 kierownik Stacji Biologicznej
Zakładu Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN w Ojcowie,
kierownik studenckich praktyk wakacyjnych,
w latach 1979-81 zastępca kierownika ds. naukowych
Zakładu Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN,
członek Komitetu Redakcyjnego,
a później redaktor naczelny Acta Zoologica Cracoviensia.
Pionier badań paleoornitologicznych w Polsce.
W 1978 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Wieloletni członek R.O. Związku Nauczycielstwa Polskiego
przy Zakładzie Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN,
w 1977 roku odznaczony Złotą Odznaką ZNP,
przewodniczący Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Zoologicznego,
członek Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Ochrony Ptaków,
członek Brytyjskiego Towarzystwa Ornitologicznego,
członek Rady Naukowej Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, członek Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego,
członek Rady Naukowej
Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego w Krakowie,
wieloletni członek Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU.
Pozostawił po sobie trwały dorobek naukowy.

Żegnamy w Nim wybitnego Uczonego, służącego swoją wiedzą
i doświadczeniem kolegom w kraju i za granicą,
uznawanego jako wielki autorytet w zakresie ornitologii i paleoornitologii, Człowieka wyjątkowo prawego charakteru, uczynnego, życzliwego,
kochającego przyrodę i kulturę.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek
3 grudnia 2009 roku o godzinie 12.00
w kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim.


Rada Naukowa, Dyrekcja i pracownicy
Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi