Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
Gdańsk
Data emisji:
24.11.2011

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
prof. dr. hab.


Alfonsa Kawskiego


Wybitnego fizyka,
wieloletniego, zasłużonego pracownika Uniwersytetu Gdańskiego,
byłego Prorektora ds. Nauki
oraz Dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki.

Pan profesor był autorytetem, cenionym i szanowanym naukowcem.

Cześć Jego pamięci

składa

Rektor, Senat i społeczność akademicka
Uniwersytetu Gdańskiego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi