Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marek Dietrich

Region:
Warszawa
Data emisji:
04.08.2009


W dniu 31 lipca 2009 roku
zmarł w Warszawie w wieku 74 lat


prof. dr hab.
Marek Dietrich

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk


Profesor Politechniki Warszawskiej, Dziekan Wydziału Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa w latach 1973-1975,
Prorektor Politechniki Warszawskiej w latach 1981-1987,
Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1990-1996,
dyrektor międzyuczelnianego
Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji,
członek Komitetu Budowy Maszyn PAN i Komitetu Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej PAN, członek wielu rad naukowych.


Wybitny uczony w dziedzinie modelowania i analizy
obiektów mechanicznych i złożonych obiektów biologicznych.
Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć
badania nad projektowaniem i technologią implantów
oraz opracowanie systemu oceny jakości kształcenia
i akredytacji akademickiej w Polsce.
Doctor honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej
i Politechniki Warszawskiej.
Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
Odznaczony Krzyżami:?Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odszedł wybitny uczony, wieloletni członek Polskiej Akademii Nauk,
zawsze aktywnie zaangażowany w jej działalność


Prezes
Polskiej Akademii Nauk

Prezydium
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Nauk Technicznych
Polskiej Akademii Nauk


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi