Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Gajewski

Region:
Zielona Góra
Data emisji:
11.10.2011

W dniu 20 września zmarł

płk WP doc. dr hab. inż.
Tadeusz Roman Gajewski

Urodzony w 1923 roku we Lwowie,

absolwent Politechniki Krakowskiej,
nauczyciel akademicki Wojskowej Akademii Technicznej
i Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie,
wychowawca pokoleń inżynierów i pilotów lotnictwa wojskowego,
autor licznych prac i publikacji naukowych w dziedzinie napędów
lotniczych i dydaktycznego kształcenia pilotów,
odznaczony orderami i medalami,
w tym Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Medalem Zasłużonego dla Lotnictwa oraz Medalem
w Uznaniu Wybitnych Zasług dla rozwoju WOS w Dęblinie.

Uroczystości pogrzebowe z asystą wojskową rozpoczną
się 12 października o godzinie 13 na Cmentarzu Północnym
w Warszawie, w Domu Pogrzebowym, sala A.

Pogrążeni w głębokim smutku

córka Ewa, wnuk Grant i zięć Marek Skarbek-Kozietulski z Los Angeles wraz z rodzina, panią Agnieszka Pawlos, Bożena i Markiem Zarebskimi
i Ronem Blaisdell

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi