Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Mieczysław Sośniak

Region:
Katowice
Data emisji:
06.09.2011

Wspomnienie o profesorze
Mieczysławie Sośniaku


Z każdą śmiercią człowieka ginie cały nieznany świat
(Antoine de Saint-Exupéry)


13 września tego roku minie 20. rocznica śmierci
prof. Mieczysława Sośniaka.
Ta rocznica nasuwa chwilę refleksji nad życiem
i działalnością tego wybitnego naukowca,
wychowawcy i dydaktyka pokoleń prawników.

Przypomnijmy zatem, że prof. Mieczysław Sośniak urodził
się we Lwowie 1 stycznia 1920 roku.
Lwów jako miejsce dzieciństwa i wczesnej młodości pozostał
na zawsze w pamięci prof. Mieczysława Sośniaka.
We Lwowie ukończył Lwowskie Konserwatorium Państwowe.
Gdy wybuchła druga wojna światowa, rodzina prof. Sośniaka musiała opuścić Lwów i przeniosła się do Krakowa.
Po przeniesieniu się do Krakowa studiował na
Wydziale Prawa i Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Był uczniem znanego filozofa Romana Ingardena.
Wybrał prawo jako dziedzinę swojej działalności naukowej
i dydaktycznej. Doktoryzował się w 1948,
habilitował w 1957, profesorem zwyczajnym został w 1973 roku.
Prof. Mieczysław Sośniak karierę naukową zaczynał
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Gdy w Katowicach powstawał
Uniwersytet Śląski, prof. Mieczysław Sośniak uczestniczył
w tworzeniu i organizacji Wydziału Prawa tego uniwersytetu,
będąc jego dziekanem w latach 1968-1969. W tym czasie
prof. Sośniak był inicjatorem wprowadzenia do planów studiów
przedmiotów o charakterze gospodarczym, jakim miała być
"Ekonomika przemysłu". Ponownie pełnił funkcję dziekana
w latach 1986-1987 i 1987-1990. Specjalizował się w prawie sądowym,
a potem w prawie cywilnym, prawie cywilnym porównawczym,
prawie prywatnym międzynarodowym, prawie przewozowym.
Był członkiem Komisji Nauk Prawnych, członkiem Polskiej Akademii Nauk w oddziale w Krakowie,
członkiem Śląskiego Instytutu Naukowego, członkiem Towarzystwa
Naukowego Prawa Karnego, członkiem Association Henri Capitant.
Jego osiągnięcia naukowe i dydaktyczne były wielokrotnie nagradzane Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Prof. Mieczysław Sośniak pozostawił około 200 publikacji
w postaci artykułów w czasopismach naukowych, specjalistycznych książek z dziedziny prawa cywilnego, rodzinnego, przewozowego.
Całe swoje życie spędził aktywnie, pracując jako wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wychował i wykształcił wielu uczniów,
którzy doktoryzowali się, a potem kontynuowali swoją karierę naukową, zyskując stopień dr. habilitowanego i tytuł profesora nauk prawnych.
Pasjami prof. Mieczysława Sośniaka był film, zwłaszcza dokonania
kinematografii francuskiej, literatura polska i rosyjska, malarstwo,
muzyka niemiecka, podróże. Swoją pasję podróżniczą łączył
z wyjazdami naukowymi do Francji, Niemiec, Włoch,
krajów Beneluksu, dzisiejszej Rosji, Czech, Węgier.

Zmarł po ciężkiej chorobie 13 września 1991 roku w Katowicach.

W 20. rocznicę śmierci prof. Mieczysława Sośniaka zostanie
odprawiona uroczysta msza w katedrze Chrystusa Króla
w Katowicach dnia 13 września 2011 roku o godzinie 18.00.


syn Tadeusz Sośniak z rodziną

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi