Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zygmunt Janik

Region:
Częstochowa
Data emisji:
05.08.2011
Podziękowanie
w związku z pogrzebem


Zygmunta Janika

Najserdeczniej dziękujemy
Jego Ekscelencji Biskupowi Antoniemu Długoszowi
za przewodniczenie mszy świętej pogrzebowej i wygłoszenie kazania.
Księdzu Infułatowi Ireneuszowi Skubisiowi jesteśmy wdzięczni
za mszę świętą i wygłoszone słowo.
Dziękujemy za odprawienie mszy świętej w dniu pogrzebu:
Ksiedzu Infułatowi Marianowi Mikołajczykowi,
Księdzu Proboszczowi Mirosławowi Sikorze,
Księdzu Proboszczowi Ryszardowi Umańskiemu,
Księdzu Wikariuszowi Łukaszowi Latawskiemu,
Ojcu Szymonowi Stefanowiczowi,
Ojcu Janowi Pachowi, któremu dziękujemy również za dobre słowo
wypowiedziane w imieniu Ojców Paulinów z Jasnej Góry.
Ojcu Jerzemu Tomzińskiemu jesteśmy wdzięczni
za modlitwę i duchowe wsparcie.
Składamy podziękowanie za modlitwę i obecność w trudnych chwilach Redakcji "Niedzieli", szczególnie red. Lidii Dudkiewicz,
Zakonowi Rycerskiemu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
oraz Bractwu Krzyża Świętego,
dyrekcji i pracownikom Policealnej Szkoły TEB Edukacja
w Częstochowie,
Okręgowej Radzie Lekarskiej w Częstochowie
wraz z Panem prezesem Mariuszem Malickim,
członkom drużyny piłkarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Częstochowie,
a także Przyjaciołom z kraju i z Włoch, Sąsiadom i Znajomym.

rodzina

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi