Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Jantos

Region:
Opole
Data emisji:
26.07.2011

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wybitnego uczonego i wspaniałego wychowawcy
wielu pokoleń studentów

Pana

prof. dr. hab. inż.
Jerzego Jantosa

Prorektora ds. studenckich
w Politechnice Opolskiej.


Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

składają

Rektor i społeczność akademicka
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi