Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
Gdańsk
Data emisji:
14.11.2009

Podziękowanie

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią"
(Mt. 5, 7)

Pełni smutku po śmierci
1. listopada 2009 roku w Gdańsku
naszego Brata i Wuja


Księdza Jana Papkały SAC

ale też pokrzepieni świadomością serdecznej opieki otaczającej
Ks. Jana w czasie Jego długiej bardzo ciężkiej choroby
i w godzinie śmierci, zbudowani postawą ogromnej rzeszy
Jego przyjaciół uczestniczących w obrzędach pogrzebowych
pragniemy najserdeczniej wszystkim podziękować.

Dziękujemy Ks. Arcybiskupowi Tadeuszowi Gocłowskiemu
za przewodniczenie Eucharystii i ceremoniom pogrzebowym,
za słowa pełne miłości i pocieszenia,
Księdzu Kanclerzowi Kurii Gdańskiej,
Księżom Prowincjałom pallotyńskich wspólnot:
Prowincji Zwiastowania Pańskiego i Prowincji Chrystusa Króla,
Księdzu Rektorowi Domu przy kościele św. Elżbiety w Gdańsku,
Księżom Kolegom i Współbraciom,
Księżom niegdyś uczniom Zmarłego w seminariach:
pallotyńskim i gdańskim diecezjalnym.

Dziękujemy gorąco wszystkim Lekarzom zaprzyjaźnionym
i Lekarzom z klinik Akademii Medycznej w Gdańsku,
z Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza,
wszystkim Pielęgniarkom i Personelowi pomocniczemu
- za nieustającą opiekę, za starania o jak najbardziej skuteczne leczenie,
o ulgę w cierpieniu.

Dziękujemy Paniom, szczególnie Dwom,
które przez kilka ostatnich lat opiekowały się Księdzem Janem
z bezgranicznym poświęceniem, z wyrozumiałością,
ze świadomą i czujną troską.

Dziękujemy członkom wspólnot pallotyńskich w Trójmieście
za nieustanną modlitwę, współczujące towarzyszenie,
za starania o możliwość bycia razem w domach przyjaciół,
czego Ks. Jan do końca potrzebował i o co wciąż prosił,
choć bardzo już chory.

Niech Pan Miłosierny obficie wynagrodzi

Siostra Eufemia z całą rodziną ze Śląska

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi