Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Wanda Romanowska

Region:
Wrocław
Data emisji:
13.11.2009


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
z głębokim żalem zawiadamia,
że dnia 10 listopada 2009 roku zmarła

prof. zw. dr hab.
Wanda Romanowska

emerytowany profesor zwyczajny,
wieloletni kierownik Katedry Finansów.

Przez szereg lat pełniła funkcję prodziekana i dziekana
Wydziału Gospodarki Narodowej, jak również zastępcy dyrektora
Instytutu Planowania Finasów i Gospodarki Regionalnej
na tym Wydziale.

Wybitny specjalista z zakresu
finansów gospodarki terenowej oraz budżetów terenowych.
Autorka wielu znaczących publikacji naukowych, z których kilka
weszło do kanonu nauki finansowania organizacji gospodarczych.
Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej odznaczona
między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
Jej dorobek naukowy oraz wieloletnia działalność
pedagogiczna stanowią stały wkład do rozwoju nauki w powiązaniu
z potrzebami praktyki życia społeczno-gospodarczego kraju.

Środowisko akademickie straciło wypróbowanego Przyjaciela,
Człowieka wybitnie zasłużonego dla kształcenia
młodych kadr naukowych, uczestnika wielu inicjatyw naukowych,
podejmowanych w Uczelni.

Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.


Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie


składają

Rektor i Senat
Uniwersytetu Ekonomicznego


Uroczystości pogrzebowe odbędą się
dnia 14 listopada 2009 roku o godzinie 14.00
na cmentarzu przy ulicy Bujwida we Wrocławiu.


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi