Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Mieczysław Król

Region:
cała Polska
Data emisji:
10.08.2009


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 5 sierpnia 2009 roku
zmarł nasz Kolega


profesor dr hab. inż.
Mieczysław Król

nauczyciel akademicki i wychowawca młodzieży
w Politechnice Lubelskiej,
wybitny naukowiec w dziedzinie konstrukcji budowlanych
i technologii betonu,
doktor honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Brześciu,
projektant i rzeczoznawca budowlany, od 50 lat ceniony działacz
społeczny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Przez kilka kadencji był wiceprzewodniczącym Związku i zastępcą
sekretarza generalnego, członkiem Prezydium Zarządu Głównego PZITB,
a także przewodniczącym Rady Programowej?Czasopism i Wydawnictw PZITB.
Był też przewodniczącym Koła Zakładowego
i wiceprzewodniczącym Oddziału PZITB w Lublinie.
Twórczo i aktywnie działał na rzecz PZITB
jako członek Komitetu Nauki
oraz organizator i wykładowca w działalności szkoleniowej.
Uczestniczył w pracach wielu gremiów naukowych i zawodowych,
w tym w Sekcji Konstrukcji Betonowych?Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.
Od kilku lat działał również w Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Żegnamy Człowieka szczególnej prawości, skromnego i życzliwego,
wielkiego patriotę,
który całe swoje pracowite życie służył dobru wspólnemu,
nauce i budownictwu, służył Polsce i ludziom.
Pamięć o Profesorze zachowamy w naszych sercach.


Rodzinie Zmarłego


składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Przewodniczący PZITB
Zarząd Główny, Komitet Nauki PZITB
Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw PZITB
koleżanki i koledzy


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi