Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Hubert Kwieciński

Region:
cała Polska
Data emisji:
05.04.2011

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. dr. hab. n. med.
Huberta Kwiecińskiego


Wybitnego profesora i specjalisty w zakresie neurologii.

Od początku swojej drogi zawodowej związanego
z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym,
Kierownika Katedry i Kliniki Neurologii I Wydziału Lekarskiego
w latach 1990-2011.

Przez dwie kadencje Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neurologii,
członka Zespołu Doradców Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1996-1997).

Wiceprezydenta European Society for Clinical Investigation (1986-1987),
członka Executive Committee European Stroke Initiative (1998-2006),
członka Congress Program Committee European Federation
of Neurological Societies (od 2003),
Honorowego Członka
Francuskiego Towarzystwa Neurologicznego (od 1997),
członka korespondenta American Neurological Association (od 2002),
członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
(od 1996).


Wychowawcy wielu pokoleń lekarzy,
uhonorowanego wieloma odznaczeniami,
w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi.
Wielokrotnie wyróżnianego nagrodami naukowymi,
dydaktycznymi i organizacyjnymi
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Ministra Zdrowia oraz międzynarodowych towarzystw naukowych.Odszedł wybitny Naukowiec,
autor wielu prac i publikacji naukowych i dydaktycznych,
wspaniały nauczyciel akademicki,
oddany nauczaniu i wychowaniu kadr medycznych,
promotor wielu przewodów doktorskich i habilitacyjnych,
Przyjaciel studentów.Rodzinie i Bliskim

Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Cześć Jego pamięci!


Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi