Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zenon Matlak

Region:
Szczecin
Data emisji:
24.03.2011

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 22 marca 2011 roku odszedł od nas w wieku 83 lat

Nestor Adwokatury Szczecińskiej


adwokat
Zenon Matlak


Adwokat wybitny, harcerz Szarych Szeregów,
aktywny działacz harcerstwa, adwokat od roku 1953,
pierwszy Dziekan Izby Adwokackiej w Koszalinie w latach 1953 - 1954, członek pierwszej kadencji Rady Adwokackiej w Szczecinie,
a następnie przez, wiele lat aktywny członek władz samorządu
adwokackiego, także Naczelnej Rady Adwokackiej, obrońca w wielu głośnych procesach, w tym obrońca oskarżonych członków
Solidarności w okresie stanu wojennego, obrońca wojskowy.
Aktywny działacz Zrzeszenia Prawników Polskich, członek Zarządu Głównego ZPP oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZPP w Szczecinie. Organizator doskonalenia zawodowego adwokatów,
organizator seminariów i sympozjów, wieloletni wykładowca
i patron w szkoleniu aplikantów adwokackich,
członek adwokackich komisji egzaminacyjnych.
Autor wielu opinii dotyczących projektów ustaw,
aktywny uczestnik Zjazdów Adwokatury,
w tym współorganizator pierwszego nieformalnego
Zjazdu Adwokatury w Poznaniu w 1981 roku.
Wielokrotnie odznaczany, w tym Odznaką Adwokatura Zasłużonym, Złotą Odznaką ZPP oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Żegnamy niezawodnego Kolegę, który w najwyższym stopniu dobrze zasłużył się adwokaturze, tworzył jej historię, będąc wzorem
etycznego i profesjonalnego adwokata.
Jego osoba na trwałe wpisała się w historię adwokatury polskiej,
a w naszej dobrej pamięci pozostanie na zawsze.
Kondolencje


Rodzinie


w imieniu wszystkich członków Izby

składają

Dziekan ORA, adwokaci, aplikanci i pracownicy
Szczecińskiej Izby Adwokackiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi