Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:
Region:
Gdańsk
Data emisji:
26.02.2011

W bolesnym poczuciu straty kogoś niezastąpionego
zawiadamiamy, że dnia 24 lutego 2011 r. zmarłamgr Maria
Wujtewiczowa

filolog klasyczny, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego,
uczennica profesora Kazimierza Kumanieckiego,
wieloletnia nauczycielka języka łacińskiego w szkołach Gdyni,
lektor języka łacińskiego w Wyższej Szkole Pedagogicznej
i potem w Uniwersytecie Gdańskim, członek honorowy Polskiego
Towarzystwa Filologicznego, założycielka i wieloletni Prezes Koła
Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego.
Całe życie poświęciła wychowywaniu i kształceniu młodzieży
w duchu syntezy kultury polskiej z kulturą europejską
poprzez kulturę antyczną. Wiernie, do ostatnich dni,
towarzyszyła powstawaniu i działalności Katedry Filologii Klasycznej
Uniwersytetu Gdańskiego, uczestniczyła we wszystkich
organizowanych przez tę Katedrę zdarzeniach naukowych
i kulturalnych.
Była dla nas wzorem człowieka całkowicie oddanego służbie
raz obranym wartościom - przekazywaniu
następnym pokoleniom miłości
do języków i kultury starożytnej Grecji i Rzymu.

Z głębi naszego bólu składamy wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłej.

Członkowie Koła Gdańskiego PTF,
pracownicy i studenci Katedry Filologii Klasycznej UG

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi