Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zofia Świd

Region:
Szczecin, Wrocław
Data emisji:
10.02.2011

Z niezmiernym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. zw. dr hab.
Zofii Świdy


byłego wieloletniego Kierownika Katedry Postępowania Karnego
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz współpracownika Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 1986-1990.
W Osobie Pani Profesor nauka prawa traci
wybitnego specjalistę z zakresu procedury karnej,
autora licznych prac naukowych,
współtwórcę obowiązującego Kodeksu postępowania karnego,
promotora i recenzenta w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych,
Człowieka życzliwego i oddanego studentom
oraz przyjaciołom i kolegom, także spoza rodzimej uczelni.

Dziekan, Rada Wydziału i pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi