Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Aleksander Abłamowicz

Region:
Katowice
Data emisji:
01.02.2011

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 29 stycznia 2011 roku

zmarł

prof. dr hab. dr h.c.
Aleksander Abłamowicz

doctor honoris causa Uniwersytetu Pikardyjskiego im. Jules a Verne a

Prodziekan Wydziału Filologicznego (1976-1980),
Dziekan Wydziału Filologicznego (1981-1984),

Wicedyrektor Instytutu Filologii Obcych (1973-1978),
Kierownik Zakładu Filologii Romańskiej (1973-1978),
Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej (1978-2002),

twórca i Kierownik Zakładu Literatur Romańskich (1973-2002),
organizator i pierwszy Dyrektor
Ośrodka Alliance Française w Katowicach (1974-1975).

Urodzony 12 maja 1932 roku w Białymstoku,
absolwent romanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w którym pracował w latach 1966-1973,
od 1973 roku związany z Uniwersytetem Śląskim.

Autor podstawowych prac o powieści francuskiej XX wieku,
zwłaszcza o roman-fleuve oraz literaturze surrealistycznej.

Wykładał na uniwersytetach we Francji, Portugalii, Grecji,
Kanadzie, Niemczech, Hiszpanii, USA i Republice Czeskiej.

Odszedł jeden z najwybitniejszych polskich literaturoznawców,
twórca nowoczesnej romanistyki
na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim,
wychowawca wielu pokoleń uczonych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
i Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Palm Akademickich,
Orderem Legii Honorowej.

Uniwersytet Śląski uhonorował Go
Złotą Odznaką "Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego".

Pozostanie w naszej pamięci
jako wzór oddania dla idei akademickiej.

Synom Zmarłego

wyrazy serdecznego współczucia

składają

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego
oraz cała społeczność pracowników i studentów

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi