Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Baszyński

Region:
Lublin
Data emisji:
20.10.2009

Rektor i Senat
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

z głębokim żalem zawiadamiają,
że 15 października 2009 roku zmarł

prof. dr hab.
Tadeusz Baszyński

emerytowany profesor zwyczajny

Rektor UMCS w latach 1981-1982

Profesor Tadeusz Baszyński urodził się 15 października 1926 roku
w Koźminie Wielkopolskim.
Studia chemiczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Poznańskiego ukończył w 1951 roku.
Od 1957 roku związany z Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
gdzie w 1960 roku uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych,
w 1964 roku stopień doktora habilitowanego,
w 1973 roku tytuł profesora nadzwyczajnego,
a w 1980 roku stanowisko profesora zwyczajnego.

Profesor zaangażowany był w działalność wielu instytucji
naukowych i społecznych. Były to, między innymi, Komitet Obywatelski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Centralna Komisja
ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, Lubelskie Towarzystwo
Naukowe, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Komitet Botaniki PAN, Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN.

Za osiągnięcia naukowe i działalność społeczną był nagradzany licznymi nagrodami resortowymi i Polskiej Akademii Nauk, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi, wyróżniony medalem Pro Ecclesia et Pontifice oraz medalem im. Michała Oczapowskiego V Wydziału PAN, tytułem doktora honoris causa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
i medalem "Zasłużony dla UMCS".

Żegnając z wielkim smutkiem Profesora Tadeusza Baszyńskiego,
zachowujemy Go w naszej pamięci, jako wielki autorytet naukowy
i moralny, osobę niezwykle zasłużoną dla Uniwersytetu.
Żegnamy wielkiego przyjaciela Uniwersytetu, który pełniąc funkcję
Rektora w trudnym dla Narodu czasie, był przykładem właściwej
postawy etycznej i strażnikiem honoru akademickiego.


Pożegnanie Profesora ze społecznością akademicką odbędzie się
20 października 2009 r. o godzinie 11.00
w holu Wydziału Ekonomicznego.

Msza żałobna zostanie odprawiona w kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 20 października 2009 roku o godz. 13.30.
Po mszy świętej odbędzie się pogrzeb na cmentarzu przy ul. Lipowej.


Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

Rodzinie

składają

Rektor i Senat
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi