Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zygmunt Jamroży

Region:
Kraków
Data emisji:
09.11.2010
W dniu 2 listopada 2010 roku odszedł od nas

prof. zw. dr hab. inż.
Zygmunt Jamroży
wybitny Profesor, wieloletni Kierownik Katedry Materiałów
Budowlanych i Ochrony Budowli Politechniki Krakowskiej,
Nauczyciel i Wychowawca wielu pokoleń inżynierów i naukowców,
ceniony specjalista z zakresu
konstrukcji budowlanych i technologii betonu,
członek licznych organizacji naukowych i zawodowych.

W Zmarłym straciliśmy Człowieka wielkiego formatu
i niezawodnego Przyjaciela naszego Wydziału i naszej Katedry.

Kierownik i pracownicy Katedry
Inżynierii Materiałów Budowlanych
Politechniki Warszawskiej
Dziekan i Rada Wydziału
Inżynierii Lądowej
Politechniki Warszawskiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi