Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Gerard Labuda

Region:
Poznań
Data emisji:
06.10.2010

Dnia 1 października 2010 roku odszedł

prof. dr hab.
Gerard Labuda


Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk,
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Umiejętności,
rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
w latach 1962-1965
długoletni członek Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN,
kurator dawnego Zakładu Słowianoznawstwa PAN,
wybitny znawca polskiego i słowiańskiego średniowiecza,
wychowawca wielu pokoleń badaczy,
człowiek wielkiego serca.
W Zmarłym tracimy jednego z najwybitniejszych humanistów
XX i początku XXI wieku.

Z głębokim smutkiem żegnamy Pana Profesora


Dyrekcja, Rada Naukowa
oraz pracownicy
Instytutu Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi