Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Bylicki

Region:
Warszawa
Data emisji:
28.09.2010


Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 24 września 2010 roku
odszedł od nas


prof. dr Andrzej Bylicki


Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1951),
bliski współpracownik prof. Wojciecha Świętosławskiego,
przez całe życie zawodowe związany
z Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk,
w którym przez wiele lat był Kierownikiem
Zakładu Fizykochemicznych Podstaw Surowców Organicznych
i pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych (1977-1980);
oraz z Zakładem Karbochemii PAN, którym kierował w latach 1988-1989.
Wybitny specjalista w zakresie
fizykochemii mieszanin związków organicznych
(ponad 100 publikacji i 16 patentów)
i wychowawca wielu młodych pokoleń pracowników nauki.

Doskonały organizator,
o ogromnych zasługach dla polskiego życia naukowego,
przedstawiciel Polski
w Międzynarodowym Komitecie Unii Naukowych CODATA (1980-1990), członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
i American Chemical Society
oraz prezes Fundacji im. Wojciecha Świętosławskiego
na rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce.
W uznaniu zasług został odznaczony
m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Odejście Profesora Andrzeja Bylickiego
jest ogromną stratą dla świata nauki.
Odszedł od nas wybitny uczony i organizator życia naukowego,
Człowiek niezwykle aktywny do ostatnich chwil życia.
Będzie żył w naszej wdzięcznej pamięci.


Wyrazy głębokiego współczucia


Rodzinie Zmarłego


składają


Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Chemii Fizycznej PAN


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi