Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Leszek Zienkowski

Region:
cała Polska
Data emisji:
07.10.2009

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. dr. hab.

Leszka Zienkowskiego


wybitnej postaci polskiej statystyki i ekonomii,
autorytetu o międzynarodowym
uznaniu w dziedzinie rachunków narodowych
i makroekonomicznych badań statystycznych,
wieloletniego dyrektora Departamentu Rachunków Narodowych GUS
oraz dyrektora Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN,
członka Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów
i Naukowej Rady Statystycznej.


Wyrazy serdecznego współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia


Rodzinie Zmarłego


składają

Prezes i Kierownictwo Głównego Urzędu Statystycznego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi