Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Klemens Chaciński

Region:
Warszawa
Data emisji:
06.10.2009

Ze smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 18 września 2009 roku zmarł


ppor.
Klemens Chaciński

pseudonim "Sokół"


nasz towarzysz broni z trzeciej kompanii batalionu Kiliński.
Brał czynny udział w Powstaniu Warszawskim,
następnie przebywał w obozach jenieckich Stalag IV B i Mühlberg.
Po wojnie wyjechał do Szwecji, tam zmarł i został pochowany.
Był kawalerem wielu odznaczeń, do najważniejszych zaliczamy:
Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii Krajowej,
Krzyż Partyzancki i szereg wyróżnień i medali

"Kilińszczacy"
towarzysze z Batalionu Kiliński z Powstania Warszawskiego


Wyrazy współczucia, dużo serdeczności

Rodzinie Zmarłego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi