Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Joanna Muszkowska- Penson

Region:
Gdańsk
Data emisji:
07.07.2023prof. Joanna Muszkowska- Penson


Życiorysem Pani Profesor z pewnością można by obdzielić inne osoby.
Mając 18 lat wstąpiła do Związku Walki Zbrojnej, po aresztowaniu w 1941 r.
więziona na Pawiaku, następnie do końca wojny w obozie Ravensbrück.
Po wojnie ukończyła medycynę i przybyła do Gdańska. Była nie tylko wybitą lekarką, także społecznikiem oraz gorącą polską patriotką i gdańszczanką.
Działała w opozycji antykomunistycznej w PRL.
W wolnej Polsce animatorka ruchu hospicyjnego.
Oby Jej przesłanie, że w życiu najważniejsza jest miłość do ludzi i otwartość
na drugiego człowieka pozostało wśród nas.

Dziękuję Pani Profesor za jakże mądre i serdeczne rozmowy.
Spoczywaj w pokoju.


Rodzinie

składam
najgłębsze wyrazy współczucia


poseł na Sejm RP Piotr Adamowicz

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi