Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Anna Helena Z Branickich Tadeuszowa Wolska

Region:
Warszawa
Data emisji:
16.05.2023

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość,
że dnia 13 maja 2023 roku zasnęła w Panu


Anna Helena
z Branickich Tadeuszowa
Wolska
(1924 2023)

c. Adama z Wilanowa i Marii Beaty z Potockich z Rymanowa

Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego;
na początku członek Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia,
a następnie przez dwie kadencje członek prezydium
Zarządu Głównego PTZ; w pracy w ZG PTZ zajmowała się
reprywatyzacją, ale również popularyzacją etosu ziemiaństwa
ze szczególnym akcentem na wątek patriotyczny.

Urodzona i wychowana w rodzinnym Wilanowie.
Pielęgniarka w szpitalu polowym w Wilanowie (1939);
zaprzysiężona w AK ps. "Późna" w oddziale "Obroża" (1942),
aresztowana przez NKWD (1945),
zesłana do Krasnogorska (wraz z 15 innymi krewnymi).
Socjolog (UJ, UW); pracownik Biblioteki UW
i Instytutu Badań Literackich PAN.

Odznaczona m.in.:
Krzyżem AK (1970),
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009)
oraz francuską Legią Honorową (2010).

Jej doświadczenia, zawsze życzliwej rady,
jak też ciepła i gościnności w ostatnich latach
w Dańkowie będzie nam bardzo brakowało.

Cześć Jej Pamięci!


Wszystkim Bliskim
na ręce Synów:
Mikołaja i Xawerego Wolskich

wyrazy prawdziwego współczucia
składają

Zarząd Główny, Rada Naczelna, Zarząd Oddziału Warszawskiego PTZ
oraz Redakcja "Wiadomości Ziemiańskich"


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi