Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Wanda Ustaszewska-Szamborska

Region:
Warszawa
Data emisji:
29.03.2023

Z przykrością zawiadamiamy o odejściu


Wandy
Ustaszewskiej-Szamborskiej

wieloletniej Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Adama Mickiewicza w Warszawie.


Dziękujemy Pani Prezes za niestrudzoną pracę na rzecz Spółdzielni,
za zaangażowanie, wytrwałość
i niesłabnącą wiarę w głęboki sens spółdzielczości.


Odpoczywaj w pokoju.


Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek 31 marca 2023 roku
o godz.14.00 w kościele Dzieciątka Jezus przy ul. Czarnieckiego 15,
po którym nastąpi odprowadzenie na cmentarz Powązki Wojskowe.


Zarząd i Rada Nadzorcza oraz pracownicy Administracji

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi