Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Teresa Nagrodzka-Majchrzyk

Region:
Warszawa
Data emisji:
29.03.2023

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w piątek 22 marca br.
zmarła w wieku 92 lat

doc. dr hab.
Teresa
Nagrodzka-Majchrzyk

pracownik Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN
(od 1992 r.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
w latach 1957-1992; orientalista, turkolog, językoznawca, tłumacz;
pracownik Zakładu Archeologii Wczesnośredniowiecznej i Zakładu
Epoki Metali; autorka publikacji na temat kultury i cywilizacji Chazarów,
Hunów i Czarnych Kłobuków oraz genezy miast u dawnych ludów
tureckich; sumienny pracownik i ceniony organizator.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się
30 marca (czwartek) o godzinie 11.00
w kościele św. Franciszka z Asyżu przy ul. Hynka 4 w Warszawie,
po czym nastąpi wyprowadzenie na cmentarz
przy ul. Na Krańcu w Warszawie.

Serdeczne wyrazy współczucia
Siostrze i Rodzinie

składa

Dyrektor i Pracownicy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi